Živým nech je sláva, mŕtvym pokoj a česť!

Hroby vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní východného Slovenska , boli spočiatku roztratené po celom východe. Po skončení vojny boli telesné pozostatky vojakov Červenej armády exhumované a uložené na cintorínoch vo Svidníku, Michalovciach, Košiciach a Užhorode. Z bojísk na východe Slovenska boli prevezené telesné pozostatky vojakov a uložené do spoločných hrobov na parcele Xa na Verejnom cintoríne v Košiciach.

Bačka 2
Bačkov 10
Barca 2
Bardejov 21
Belža 86
Bernátovce 1
Bočiar 2
Boťany 3
Bretejovce 1
Brezovica nad Torysou 1
Budulov 24
Buzica 94
Buzinka 1
Cestice 2
Čaňa 1
Čečejovce 75
Červenica 118
Dobšiná 2
Drienovec 36
Gelnica 1
Gerlachov 15
Gyňov 92
Gomboš 7
Haligovce 2
Haniska 6
Hatina 4
Hôrka 3
Hrabkov 2
Hraničná pri Hornáde 11
Hranovnica 1
Huncovce 1
Chmeľovec 5
Janík 305
Janovce 11
Janovík 1
Jasov 38
Jastrabie 2
Kalša 79
Kapušany 3
Kechnec 53
Kelemeš 1
Kežmarok 9
Klečenov 211
Klembarok 3
Kluknava 11
Klušov 4
Kobyly 18
Kochanovce 1
Košice 42
Košická Nová Ves 1
Kráľovský Chlmec 3
Krompachy 4
Kružľov 16
Lada 4
Leles 1
Lemešany 6
Levoča 4
Ličartovce 2
Lučivná 6
Ľutina 13
Malcov 2
Margecany 2
Matejovce 1
Milhosť 16
Mníšek 2
Mokrance 223
Moldava nad Bodvou 135
Nižná Kamenica 78
Nižná Šebastová 2
Nižné Raslavice 5
Nové Mesto 7
Perín 21
Orkucany 9
Paňovce 10
Pečovská Nová Ves 47
Plešivec 96
Polany 1
Poprad 34
popravený 2
Prešov 56
Remeniny 19
Rešica 48
Rešov 2
Rokycany 3
Rožňava 89
Rudňany (Kotterbachy) 2
Rychvald 4
Sabinov 62
Seňa 76
Skároš 117
Slanec 77
Slanská Huta 3
Slavošovce 1
Sokoľany 3
Sp. Nová Ves 78
Sp. Stará Ves 12
Stará Lubovňa 15
Šaca 14
Šarišské Dravce 16
Šebastovce 40
Šebeš 7
Šemša 4
Široké 8
Švábovce 1
Ťahanovce 1
Torysa 36
Trstená pri Hornáde 45
Tulčík 1
Turňa nad Bodvou 45
Veľká Poloma 8
Veľký Šariš 3
Vislanka 4
Vondrišov 1
Vyšná Kamenica 109
Vyšná Myšľa 1
Vyšné Raslavice 14
Zotin 1
Ždaňa 9
Župčany 1