Barca - jednodňový boj dňa 8. januára 1945 a menšími prestrelkami až do nasledujúceho dňa, v ktorom padol jeden vojak ČA. O niekoľko dní jeden dôstojník ČA pri poľovačke sám sa postrelil a následkom toho umrel. Obidvaja boli pochovaní na miestnom cintoríne, odkiaľ boli 25. marca 1946 exhumovaní a prevezení na Verejný cintorín do Košíc.