Košická Nová Ves - dedina v bezprostrednej blízkosti Košíc bola oslobodená bez boja 19. januára 1945. Na ceste, ktorá vedie popri obci od Košíc do Sečoviec bola nájdená dňa 20. januára 1945 mŕtvola jedného ruského vojaka, ktorého pochovali na miestnom cintoríne a v apríli 1946 previezli na Verejný cintorín do Košíc.