MENOSLOV VOJAKOV ČERVENEJ ARMÁDY, KTORÍ PADLI PRI OSLOBODZOVANÍ 
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA A SÚ POCHOVANÍ NA VEREJNOM CINTORÍNE V KOŠICIACH.
Meno				hodnosť	nar.	padol		Parc.	Rad		Č.hr.
Abenov T.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B9	11
Afanasjev Sergej Anatolj.	poručík	1917	Veľká Poloma	X.A.		
Achmedov T.A.			vojak	1901	Torysa		X.A.	C4	14
Ajunec Ivan Ivanovič		vojak	1925	Uh. Rasalavice	X.A.	C4	5
Alatočni Peter Nitrozanov	kapitán	?	Plešivec	X.A.	E6	5
Alexandrov Grigorij		poručík	1917	Prešov		X.A.	E12	3
Alexandrovič Andrej		vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	13
Alifujenko 			vojak	1915	Široké		X.A.	K2-3	9
Almašoj V. V.			vojak	?	Prešov		X.A.	K4-3	14
Andrejev G.V.			npor.	?	Haligovce	X.A.	F9	6
Andrejrilov A. J.		vojak	1914	Torysa		X.A.	J2	10
Andriščenko P.C.		vojak	?	Plešivec	X.A.	D13-8I	17
Anikin T. S.			vojak	?	?		X.A.	A5	2
Anisimov J.M			vojak	1919	Košice		X.A.		
Antonovič Viktor		poručík	?	Plešivec	X.A.	E6	17
Anušin Pavel Evsejevič		ppor.	1918	Veľká Poloma	X.A.	K7	?
Armjanovskij N.V.		slob.	?	Poprad		X.A.	A7	8
Arnubajev K.C.			vojak	1912	Seňa		X.A.	C8	12
Attadžanov Š			vojak	1909	Prešov		X.A.	K7-5	8
Avdienko F.V.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	22
Avdokin Jakobev			vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	17
Babajev J.J.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	3
Babkin S.			vojak	1919	Košice		X.A.	?	?
Bagnutov V.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	H13	7
Baičenko Michail Anofr. 	vojak	1902	Moldava n/B.	X.A.	B4	2
Bajrat R. D.			vojak	?	Orkucany	X.A.	H8	14
Balechinkov Peter		vojak	1904	Kalša		X.A.	D18	5
Balij Andrej			vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	C7	29
Balog V. J.			vojak	1921	Kružľov		X.A.	H3	18
Banin Senem. Nikol.		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	C7	26
Barakechan S. N.		poručík	1916	Sp. Nová Ves	X.A.	F11	2
Baran V. J.			vojak	?	Orkucany	X.A.	H8	15
Baranov				vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	29
Baranov I. T.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B9	27
Bašenko H. B.			vojak	1926	Bernátovce	X.A.	J4	12
Belonov				vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	6
Belopanov V.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	21
Bercik N. J.			vojak	1925	Gerlachov	X.A.	H3	8
Bezik Vladimir Michailov	vojak	1917	Janík		X.A.	G7-2I	11
Bezruk N.P.			star.	1914	Poprad		X.A.	A7	6
Biblij D. X.			vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	17
Bihac C. M.			vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	12
Bikňak J. N.			vojak	1921	Prešov		X.A.	K7-5	9
Birjukov Ivan Michajlovič	seržant	1915	?		X.A.	E7	8
Bobrovnikov M.P.		vojak	?	Poprad		X.A.	A7	10
Bobženko Vasilij Timofjevič	kapitán	?	Rudňany 	X.A.	F12	2
Bogaliev S.J.			poručík	?	?		X.A.	E10	8
Bogomolov Fedor Vasiljevič	vojak	?	Hrabkov		X.A.	K2-3	1
Bohdanov N. I.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	19
Bolisanko			vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	15
Bolivač				vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III16
Bolsikov S. A.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	2
Bolžakov N.P. 			seržant	1907	Seňa		X.A.	E10	4
Bomalov I. E.			vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	19
Bomo G.D.			vojak	1922	Šarišské Dravce	X.A.	A4	16
Bordina H. T.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	20
Borodenko I.			poručík	?			X.A.	E6	9
Bozarov Mili			npor.	1915	?		X.A.	E10	7
Brackij				vojak	1918	Barca		X.A.	J4	14
Bratšikov I. J.			?	?			X.A.	
Brihadže D.V.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	16
Brizov V. I.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B9	28
Broiloven A. T.			vojak	1921	Prešov		X.A.	K7-5	5
Budčenko Valerij Alex.		kapitán	1914	?		X.A.	F11	9
Bujček				vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	19
Buvencov Ju.			seržant	?	Prešov		X.A.	K7-5	14
Cabud Ilja Nikolajev		?	?	Kalša		X.A.	E9	3
Caliot P.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B9	29
Camamanenko F. F.		vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	17
Cavčenko E.M.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D13-8I	18
Cavuch J.C.			vojak	1926	Sabinov		X.A.	D1	2
Ceban I. T.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	17
Ceniski Vasil E.		vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	11
Ciganok T. I.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	26
Cikin Nikolaj Fedorov		vojak	1924	Budulov		X.A.	J12	3
Ciluš N. D.			vojak	?	Gerlachov	X.A.	H3	14
Čceljuk Dimitrij		vojak	?	Remeniny	X.A.	G12-7II	16
Čeebik K.I.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	9
Čerbi S. I.			vojak	?	Košice		X.A.	?	?
Čereča Filio			vojak	?	Poprad		X.A.	A3	25
Černon N.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	1
Čimilionov J. D.		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	8
Čujev P.J.			vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III11
Čuprin Vasilij			vojak	?	Šarišské Dravce	X.A.	A4	10
Čurak D. E.			vojak	1920	Prešov		X.A.	K7-5	20
Danielok Fedor Dimitrov		C.T.P.T	?	Plešivec	X.A.	E6	3
Daviče Vasilij I.		vojak	?	Sabinov		X.A.	D1	9
Davidko N.			?	?	Veľká Poloma	X.A.		
Deminov J.F.			poručík	1901	Košice		X.A.	E7	1
Demišov S. N.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	25
Denižovskij V. M.		vojak	?	Košice		X.A.		
Derdamin Alexej Alexejevič	vojak	1914	Turňa n/Bodvou	X.A.	G13 	5
Diduch Ivan Trichonovič		vojak	1923	Turňa n/Bodvou	X.A.	G13 	1
Dimitrov Fjedin Simon		vojak	1912	Janík		X.A.	G7-2I	13
Dimitrov Pitrovitsch		popravený	?	preložený na parc. XXII.			
Dolbuš N. P.			vojak	1912	Košice		X.A.		
Dolbuščin			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	6
Doranovič K. S.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	13
Dovrilev G.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	24
Droman J. F.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	1
Druchin Michal			vojak	1910	Kalša		X.A.	D16	13
Dubinicu Vlad.			?	1897			X.A.	
Dubovickij V. M.		vojak	?	Sp. Stará Ves	X.A.	H10	16
Dudenko N. M.			vojak	1923	Rokycany	X.A.	K2	4
Duran Ivan			vojak	1923	Sabinov		X.A.	E1	11
Efimov				poručík	?	Klečenov	X.A.	E8	7
Egorovij K. N.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	13
Ermol Vladimír			poručík	?	Poprad		X.A.	F9	2
Evtošiin			vojak	?	Rešica		X.A.	D8-6II	1
Feďol V.E.			vojak	1912	Seňa		X.A.	D8-11V	10
Fedor Vladimir			vojak	?	Seňa		X.A.	C8	13
Fedorčev Grig.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	24
Fedorik V.G.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D3-7I	2
Fedorov Martin Fedor		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	4
Fedotov				poručík	?	Kalša		X.A.	F8	9
Filonučko			vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III12
Firjurin P.D.			vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	16
Fomenkov J.I.			major	?	Vyšná Kamenica	X.A.	F12	6
Fykov L. L.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	7
Gak A. A.			vojak	1927	Prešov		X.A.	K7-5	12
Galaev M.V.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	7
Galencinkov Peter		vojak	1904	Kalša		X.A.	D18	6
Galchovič Peter			vojak	1904	Kalša		X.A.	D16	9
Ganev Pogib			poručík	?	?		X.A.	E9	7
Gankin A. V.			vojak	1922	Košice		X.A.		
Ganova Konrad			?	1901			X.A.	
Garasimenko L. K. 		vojak	1906	Prešov		X.A.	K4-3	16
Gaveliev G.I.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D3-7I	3
Gavril F. A.			vojak	?	Sabinov		X.A.	C1	7
Geab V.				vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	18
Genitev R. A.			vojak	?	Orkucany	X.A.	H8	10
German				vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	8
Gernovik H. V.			vojak	1929	Prešov		X.A.	K7-5	4
Geroi Lavšem			vojak	?	Jasov		X.A.	D3	8
Gleolias Mich.			vojak	1926	Kružľov		X.A.	H3	20
Glim Šulik			vojak	1923	Bardejov	X.A.	K2-3	13
Glubokij Jakov			vojak	1902	Rokycany	X.A.	K2	5
Goga Mich.			vojak	1926	Šarišské Dravce	X.A.	A4	15
Golev Michail Vasil.		npor.	1907	Rožňava		X.A.	E6	8
Golikov Ivan			vojak	?	Remeniny	X.A.	G12-7II	17
Goljak J.J.			čatár	1912	Košice		X.A.	E8	1
Gomaskevič			vojak	?	Buzica		X.A.	H15	9
Govka F. A.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B17	1
Grabovecki Peter Žilinkovič	npor.	?	Plešivec	X.A.	E7	4
Grimačenko A.M.			npor.	?	Tulčík		X.A.	F10	8
Grinev Peter Alexandovič	star.	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	16
Grinin Grigorij Andr.		vojak	1915	Moldava n/B.	X.A.	B11	3
Grosenko H. T.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	17
Gudemijuk J.			vojak	?	Bardejov	X.A.	K4-3	9
Gusinov G. F.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	18
Hagčav H.A.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	8
Halat Michal			vojak	?	Rožňava		X.A.	J13	11
Havrilov			vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III13
Heronecky K.			vojak	1904	Kalša		X.A.	D18	7
Herš K. S.			vojak	?	Levoča		X.A.	H13	14
Hibka G. E.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B9	13
Holovanov V.V.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	12
Horelov I. G			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	26
Hricai C. C.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	24
Hricai C.C.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	26
Hriničkin I. V.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B17	3
Huz Michael			vojak	1922			X.A.	
Chaldatev S.			vojak	1911	Lemešany	X.A.	G1	5
Chamrakulov K.			vojak	1925	Gerlachov	X.A.	H3	6
Chamuta Ivan			vojak	?	Sabinov		X.A.	A3	32
Choma Ilja Andr.		vojak	1915	Torysa		X.A.	J2	4
Chomenko Š. I.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	16
Choninenko I. P.		vojak	?	Plešivec	X.A.	C2	28
Chrapko V. M.			vojak	1908	Košice		X.A.		
Chrinor J. M.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	18
Chvakovič Alex.			kapitán	?	Bardejov	X.A.	E12	4
Icev				vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III15
Ihnatiev Valentín Chriz.	npor.	1922	Veľká Poloma	X.A.		
Ilinski Vasil			vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	20
Incenko M. A.			vojak	?	Plešivec	X.A.	C2	27
Ipenickij Štefan		vojak	1915	Kalša		X.A.	D16	10
Ipenický Štefan			vojak	1915	Kalša		X.A.	F5	6
Irčinvij P.A.			vojak	?	Sabinov		X.A.	C1	8
Irin I.P.			poručík	?	Plešivec	X.A.	F10	9
Ivanko Michal			?	?			X.A.	
Ivanovič Nikolaj		kapitán	?	Klečenov	X.A.	E8	9
Ivanovič Nikolaj		vojak	1926	Seňa		X.A.	D8-11V	17
Ivanovič Vologjan.		partiz. ?	Vyšná Kamenica	X.A.	F12	8
Ivasjuk M. J.			vojak	1913	Mokrance	X.A.	J7	17
Ivaščenko Peter Petrovič	vojak	1912	Ľutina		X.A.	A3	13
Jacov J. S.			vojak	?	Prešov		X.A.	K4-3	13
Jakovlev A. C.			vojak	?	Široké		X.A.	K2-3	8
Janenko N.N.			kapitán	?	Nižná Kamenica	X.A.	E11	4
Jaščenko V.N.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	9
Javorský Ivan			vojak	?	Rešica		X.A.	B21	2
Javorský M. N.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	11
Jermolin Vladimir		pdpor.	?	Rudňany 	X.A.	F12	9
Jesinský Pavel			?	1895	Kráľ. Chlmec 	X.A.		
Jinenko Seman Alex.		poručík	1916	?		X.A.	E9	8
Jinovskij Meximenko		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	12
Jobakirov D. J.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	19
Jurčuk				vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	4
Jurikilencevova N. N.		?	?	Prešov		X.A.	F13	6
Juze N.				vojak	1908	Sabinov		X.A.	A3	33
Kabakov Valentin Petrovič	?	?	Plešivec	X.A.	F10	10
Kaeevič Andrej Adam.		vojak	?	Plešivec	X.A.	J7	2
Kafičov J.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	16
Kalinin Grigorij Andr.		vojak	1924	Košice		X.A.	H1	1
Kaofovasieli			vojak	?	Seňa		X.A.	D8-11V	12
Kaplči Ivan Savelij		npor.	1923	Belža		X.A.	E7	2
Karapcov			vojak	1926	Sabinov		X.A.	D1	1
Karnaruk Trof. Dem.		vojak	1905	Gerlachov	X.A.	H3	10
Kaščuk Mikulaj			vojak	?	Peč. Nová Ves	X.A.	A2	17
Katanovov Kuzma			poručík	?	Košice		X.A.	E8	3
Kavenko Nuchaim			star.	?	Sabinov		X.A.	D1	12
Kemčík M.			vojak	1924	Prešov		X.A.	K7-5	12
Kijukov Grig.			vojak	?	Gerlachov	X.A.	H3	15
Kima M. N.			vojak	1926	Prešov		X.A.	K7-5	10
Kiriljuk F. D.			vojak	?	Gerlachov	X.A.	H3	4
Kiriljuk T. T.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	5
Kirilov Feklis Michail		poručík	?	Buzinka		X.A.	F12	1
Klimenko V.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D13-8I	15
Klipatzki Arkad.		?	1907			X.A.	
Kmilov A.N.			pdpor.	?	Poprad		X.A.	F8	6
Kodenko				vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III17
Kokinov Boris			poručík	?	Macov		X.A.	F11	5
Kolesnikov Ivan Michailovič	vojak	?	Kechnec		X.A.	J20	15
Komarnický Vlad.		major	1901	Kružľov		X.A.	F10	2
Kondrackij			vojak	?	Turňa n/Bodvou	X.A.	G13 	4
Kongratiev A.X.			pdpor.	?	Klečenov	X.A.	E8	8
Konovov G. F.			vojak	?	Orkucany	X.A.	H8	12
Konstantinovič Nikolaj Trunov	npor.	?	Kluknava	X.A.	F8	3
Koptan Ebotim			vojak	?	Jasov		X.A.	D3	4
Korčagin			vojak	1926	Košice		X.A.	H1	5
Korminko P. P.			vojak	?	Janík		X.A.	H10	6
Korolov N.V.			vojak	?	Sabinov		X.A.	D1	17
Korotkov Georgev		vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	14
Koržetina G.			vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	14
Kostrajevski Levonit - letec	npor.	?	Kežmarok	X.A.	E11	8
Kostrubov			vojak	1912	Janovik		X.A.	K2	11
Kovačova M. Ju.			žena	?	Prešov		X.A.	F13	10
Koval Michana			vojak	?	Sabinov		X.A.	D1	14
Koval Michana			vojak	1914	Sabinov		X.A.	E1	13
Kovalčík A. G.			vojak	?	Rychvald	X.A.	J3	15
Kovalev Jakovljevič		seržant	?	Orkucany	X.A.	A3	29
Kovalič D. E.			vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	11
Kovaloštep			vojak	?	Torysa		X.A.	J2	2
Kovalovič Ivan			kapitán	1902	?		X.A.	F9	10
Kozelcev Ivan Eustachovič	vojak	1897	Haniska		X.A.	H2	18
Kozmin 				npor.	?	Ľutina		X.A.	E12	9
Kožuk Alexej			vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	4
Krajnov S.J.			ppor.	1922	Prešov		X.A.	E12	7
Krasovský Nikolaj		vojak	?	Jasov		X.A.	B15	12
Kraščenko			vojak	?	Široké		X.A.	K2-3	7
Krenovski A.I.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	18
Krezl Ján			vojak	?	Bardejov	X.A.	K2-3	10
Krič Palušin			vojak	1908	Torysa		X.A.	J2	6
Krogatiev L. I.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B17	9
Krosenko H. T.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B17	7
Krosivoj			vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	1
Krupa Ján			vojak	1916	Kalša		X.A.	C20	11
Kružnelov V.			vojak	?	Kružľov		X.A.	H3	27
Kucenova A. J.			?	?	Prešov		X.A.	F13	8
Kučerenko			por.	?	Nižná Kamenica	X.A.	F12	3
Kučernik Nikolaj Maximov	vojak	1925	Seňa		X.A.	C8	11
Kudnec M. N.			vojak	1917	Prešov		X.A.	K7-5	7
Kukanov L.			seržant	1925	Sp. Nová Ves	X.A.	H13	4
Kulenko A. J.			vojak	1900	Torysa		X.A.	J2	11
Kupax				vojak	?	Poprad		X.A.	A7	5
Kurminov Peter Grigorievič	vojak	?	Torysa		X.A.	J2	18
Kusudinov Ch.			vojak	?	Prešov		X.A.	K4-3	18
Kušnirik I.			vojak	?	Kalša		X.A.	G18	11
Kuzjma Michajl Pavlovič		vojak	?	Mokrance	X.A.	J7	4
Kuzmickij Ivan Istapov		vojak	1926	Janík		X.A.	G7-2I	17
Kuznecov J. N.			vojak	1924	Prešov		X.A.	K7-5	17
Kvašak N. T.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	11
Kvitanský Odriadin		por.	?	Hranovnica	X.A.	F10	7
Lakatuš V. J.			vojak	1920	Prešov		X.A.	K7-5	13
Laposkin V. F.			vojak	?	Gerlachov	X.A.	H3	13
Lečinov Ilja			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	D2	25
Leikin Alex. Markovič		poručík	?	Poprad		X.A.	E11	6
Leonidov Vsevolod Michajlovič	vojak	1918	Torysa		X.A.	J2	9
Leorgy Alex.			vojak	1908	Poprad		X.A.	J13	6
Lesňuk Michail			vojak	1923	Jasov		X.A.	D3	12
Leuva A. S.			vojak	1926	Prešov		X.A.	K7-5	4
Levančok V.A.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	21
Levašev Alikov Ivanov		vojak	?	Sabinov		X.A.	C1	4
Levoskij Koštur			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	1
Lidmand Vasil			poručík	?	Slanská Huta	X.A.	E10	3
Linták 				vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	15
Lisakovski Karel Asifovič	vojak	1926	Uh. Rasalavice	X.A.	C4	1
Locenko Ivan Andr.		vojak	1902	Gerlachov	X.A.	H3	3
Lošnov M. S.			vojak	?	Poprad		X.A.	J13	1
Lovka Nikolaj			vojak	?	Kalša		X.A.	C23	6
Loza Dimitrij Petrovič		vojak	1913	Ľutina		X.A.	A3	17
Lucesiu Michail Ivanovič	vojak	?	Seňa		X.A.	D8-11V	16
Lučekov A.A.			vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III	9
Lučkan Nikol. Alexejevič	vojak	1922	Turňa n/Bodvou	X.A.	G13 	3
Lugoveckij			vojak	1924	Lada		X.A.	G1	11
Lukin C. A.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	14
Majbjak D. V.			vojak	1909	Bardejov	X.A.	K4-3	10
Malcev Fedor Avranov		st.serž.1920	Košice		X.A.	H1	10
Malinovskij Volodjamir Ivan.	seržant	?	?		X.A.	E7	7
Malisev				vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	10
Malzov N.			?	?			X.A.	
Mandrik I. F.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	16
Manzjak Ivan Jurjevič		vojak	1922	Janík		X.A.	G7-2I	18
Marek Ant. Francevič		?	1909	Veľká Poloma	X.A.		
Martinko Ivan Micholov		vojak	?	Bardejov	X.A.	K2-3	11
Martvejovič Michal Samuluk	?	1924	Slavošovce	X.A.		
Mašto Ivan Efinovič		vojak	1903	Moldava n/B.	X.A.	B4	3
Matočni Nikita Nitrozanovič	C.T.L.T.?	Plešivec	X.A.	E6	2
Matvenko Ivan Alex.		poručík	1924	Košice		X.A.	E10	6
Medezijn N. I.			vojak	?	Sp. Stará Ves	X.A.	H10	9
Mekičura Johann				1909			X.A.		
Mekitcik N. A.			vojak	?	Lada		X.A.	G1	13
Melanšenko H.P.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	17
Melinikov I. F.			vojak	?	Plešivec	X.A.	C2	29
Meškov N. V.			vojak	1916	Prešov		X.A.	K7-5	19
Metro V.							XXIII		
Mezin F. M.			vojak	?	Kapušany	X.A.	K2	20
Mežak Boris			vojak	?	Janík		X.A.	G7-2I	7
Midval Sameluk Matej		por.	?	Poprad		X.A.	F9	5
Miglinov S.F.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D13-8I	19
Migunov N.M.			poručík	1925	Sp. Nová Ves	X.A.	E11	3
Michajlov A. T.			vojak	1911	Poprad		X.A.	J13	4
Michajlov Alex			?	1913	Kráľ. Chlmec 	X.A.			
Michajlovič Ivan		vojak	?	Sabinov		X.A.	A3	31
Michajlovič Michajlov Vasilij	vojak	1922	Uh. Rasalavice	X.A.	C3	18
Mikitin N.V.			vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	9
Mikitov V.N.			vojak	?	Sabinov		X.A.	D1	5
Mikulov Ochadij Petrovič	major	1906	?		X.A.	F11	10
Miljakovič Martin		vojak	1924	Kalša		X.A.	D16	17
Miljesja I. M.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	11
Mironovič M.			vojak	1903	Kalša		X.A.	D16	12
Mirošničenko T. S.		ppor.	?	Vyšná Kamenica	X.A.	F12	7
Misaliovski			vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III10
Mitaev N. S.			vojak	1918	Košice		X.A.		
Mnioviana A.P.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	16
Mokovski			vojak	?	Rožňava	X.A.	C13	13
Moren Alexandrovič		poručík	?	Plešivec	X.A.	E6	6
Moskovičik			vojak	?	Plešivec	X.A.	B9	23
Mošokin P.			npor.	?	Šebastovce	X.A.	E8	6
Muchamed Alex.			npor.	1916	Kalša		X.A.	F8	7
Muradov				vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	17
Murin B.L.			poručík	1910	Kružľov		X.A.	F10	3
Muzalov				vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	2
Nažčenko Michail Pavlovič	vojak	1902	Janík		X.A.	G7-2I	16
Nepočkajov P. E.		vojak	?	Buzica		X.A.	H12	10
Nestorov S. V.			vojak	?	Košice		X.A.	H12	
neznámy Slovák			vojak	?	Seňa		X.A.	E11	1
Nikitovič Jakov			vojak	1912	Široké		X.A.	K2-3	6
Nirsadicen R. Z.		vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	23
Niškin C. P.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	22
Nivovarov A.			vojak	?	Lada		X.A.	G1	10
Novikov Segej Saitrievič	vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	1
Obuchov Alex. Michajl.		?	?	Veľká Poloma	X.A.	
Ohrimenko J.D.			npor.	?	Sabinov		X.A.	E12	8
Oleščuk Georšuc			vojak	?	Rešica		X.A.	D13-8II	19
Ondrejov G. V.			npor.	?	Haligovce	X.A.	F12	10
Onolec  S. D.			gar. kpt.			X.A.		
Osmanin V.			vojak	?	Buzica		X.A.	H15	22
Ovčinko Peter Alexandr.		?	1920	Veľká Poloma	X.A.		
Overenikov Vl.			vojak	?	Župčany		X.A.	K2	7
Ovsjanikov G. 			npor.	?	Haniska		X.A.	E10	9
Pabence Vasil			?	?			X.A.	
Pacura J. J.			vojak	1919	Košice		X.A.	H1	14
Paganlyj Pavel M.		vojak	1906	Sabinov		X.A.	D1	16
Palej Stepan			vojak	1910	Torysa		X.A.	J2	1
Paľjak J. F.			vojak	1907	Prešov		X.A.	K7-5	17
Panasenko N. M.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	16
Panovidov K. Mich.		vojak	?	Jastrabie	X.A.	A3	27
Papioňak B. V.			vojak	1921	Prešov		X.A.	K7-5	10
Pasenko Petrij			vojak	1924	Sabinov		X.A.	E1	7
Pasičnyj J.N.			vojak	?	Sabinov		X.A.	D1	4
Paš Ivan Michail		vojak	1926	Janík		X.A.	G7-2I	14
Pavlenko N.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	H13	12
Pavlik V. K.			vojak	?	Kežmarok	X.A.	H8	8
Penzetji V. M.			vojak	1926	Kružľov		X.A.	H3	22
Peterkov			vojak	?	Sabinov		X.A.	C1	1
Petrák Vahin			?	?			X.A.		
Petrov Ivan Pavlovič		kapitán	?	Sabinov		X.A.	F10	5
Petrov Semanovič		vojak	1917	Seňa		X.A.	D8-11V	14
Petrovič Konstantin		vojak	1921	Haniska		X.A.	H2	17
Petrovskij M.			vojak	?	Sp. Stará Ves	X.A.	H10	12
Petrovský P.			vojak	?	Sp. Stará Ves	X.A.	H10	8
Piďarskij Michail Filinovič	vojak	1898	Moldava n/B.	X.A.	B4	5
Pilnikov			st.serž.1923	Bardejov	X.A.	K4-3	6
Pjekuv Alexej			vojak	?	Bardejov	X.A.	K2-3	12
Plachinkov			vojak	1925	Kalša		X.A.	E4	18
Plaščinskij M.			vojak	?	Sp. Stará Ves	X.A.	H10	10
Podgurnij I.M.			st.ser.	?	Poprad		X.A.	A7	11
Podkolsij Nikolaj Ivanovič	vojak	?	Uh. Rasalavice	X.A.	C4	3
Pok V. S.			vojak	1915	Prešov		X.A.	K7-5	14
Polana Kebel			vojak	?	Sokoľany	X.A.	H2	10
Polec L. T.			vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	2
Poličenk			vojak	1908	Moldava n/B.	X.A.	B11	2
Polikarp			vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	5
Polikov P. A.			vojak	?	Plešivec	X.A.	J16	13
Popov N.P.			vojak	1915	Orkucany	X.A.	H8	11
Popova Anna			?	?	Moldava n/B.	X.A.	F13	3
Popovič Jozef			vojak	?	Sokoľany	X.A.	H2	12
Popovič N. V.			vojak	1929	Prešov		X.A.	K7-5	3
Potapský Nikolaj Jakovlevič	letec	1921	Veľká Poloma	X.A.		
Povstianko M. E.		star.	1919	Košice		Nám. Osloboditeľov		
Pozňanský Andrej		vojak	?	Peč. Nová Ves	X.A.	A2	2
Požarev Alexej Pasiljevič	kapitán	1908	Brezovica n/T.	X.A.	F11	8
Poždrichen			vojak	?	Šarišské Dravce	X.A.	A4	1
Procenko V.R.			major	1914	Prešov		X.A.	E12	6
Ptezarov			vojak	?	Janík		X.A.	D13-9III14
Puričenková T. Ju.		žena	?	Prešov		X.A.	F13	9
Puvoj Pachypjuk			vojak	1906	Sabinov		X.A.	A3	34
Racin Michal Michajlovič	vojak	?	Gerlachov	X.A.	H3	7
Rakosovskij Ivan		vojak	?	Mokrance	X.A.	J7	7
Rekovov Marko			vojak	?	Seňa		X.A.	D8-11V	18
Rezinčekov F.A.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	13
Reznikov			vojak	?	Rožňava		X.A.	B9	2
Riakov S. Mase			ppor.	?	?		X.A.	E9	6
Ričkhij I.A.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D13-8I	16
Rimak A.J.			vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	10
Risunka P. N.			vojak	?	Sabinov		X.A.	C1	2
Rodosenko Nikolaj Arifjovič	vojak	1922	Seňa		X.A.	D8-11V	15
Rokošovský			npor.	?	Malcov		X.A.	F9	9
Romanovin S.			vojak	1923	Prešov		X.A.	K7-5	19
Rožkov Michail			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	3
Rudenko N. S.			vojak	?	Gerlachov	X.A.	H3	12
Rudrovin Vasilij Nikolajevič	vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	15
Rušeja J.			vojak	?	Plešivec	X.A.	J7	1
Rybalčinko K. C.		vojak	1922	Kežmarok	X.A.	J1	1
Rymošsko Ivan			kapitán	?	Bretejovce	X.A.	E12	1
Ryženko N. M.			vojak	?	Nižná Šebastová	X.A.	G1	7
Sacharov Grigorij Ef.		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	J10	10
Sakson 				vojak	?	Prešov		X.A.	K7-5	3
Samoljov Vasil Alexejevič	vojak	?	Košice		X.A.	G15	16
Samujov Nikolaj Alexandrovič	vojak	1924	Seňa		X.A.	D8-11V	13
Sapruk				kapitán	?	Košice		X.A.	?	?
Sarukjan A.K.			poručík	?	Nižná Kamenica	X.A.	F12	5
Savdeckij N.G.			vojak	?	Šarišské Dravce	X.A.	A4	2
Sebotovič			vojak	?	Sabinov		X.A.	C1	9
Seligov Malik Salikovič		kapitán	?	Kluknava	X.A.	E8	5
Semenok Evgenij			vojak	1926	Janík		X.A.	D3	15
Semenovič Vladimír		major	1923	Kalša		X.A.	F8	8
Separov N.P.			vojak	1925	Sabinov		X.A.	D1	3
Serkov A. V.			vojak	?	Levoča		X.A.	H13	17
Seršenko Ef. Ivan.		?	?	?		X.A.	E9	4
Sevaj S. S.			vojak	1922	Kežmarok	X.A.	H8	4
Sevelov Vasilij Nikolajevič	npor.	?	?		X.A.	F11	6
Simon Ivan 			ppor.	1921	Ťahanovce	X.A.	E10	5
Sitoinenko A. D.		vojak	?	Buzica		X.A.	H12	15
Sjelčun P.			vojak	1922	Kežmarok	X.A.	H8	1
Skopcenko Ivan			vojak	1918	Jasov		X.A.	D3	14
Skovlevin Vezborov Semen	poručík	?	Plešivec	X.A.	F9	1
Skripič J. L.			vojak	?	Prešov		X.A.	K4-3	17
Smirnov A. J.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	1
Smirnov T.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	12
Smukov Vasil			kapitán	1924	?		X.A.	F11	7
Snemejko Volodij		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	8
Sodrjev A. M.			vojak	?	Nižná Šebastová	X.A.	G1	8
Sofko Nikolaj			vojak	1916	Kalša		X.A.	F5	5
Soinar Ivan Z.			vojak	1905	Sabinov		X.A.	E1	8
Solateev A.			vojak	1919	Bardejov	X.A.	K4-3	5
Sonovskij Nikolaj Andrej	vojak	1910	Ľutina		X.A.	A3	11
Soraj Nikita			?	1914	Švábovce	X.A.		
Sorgov Boris Alex.		kapitán	1919	Ľutina		X.A.	E12	10
Sorokin A.N.			vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	20
Sorokin Jumolaj Kuzm.		vojak	?	Plešivec	X.A.	J7	11
Stokum A.A.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	6
Stolarov Alex. Petrovič		ppor.	?	Sp. Nová Ves	X.A.	F11	3
Strojansky J. Matvejevič	vojak	1924	Turňa n/Bodvou	X.A.	G13 	2
Strus Vasilij Ivanov		vojak	?	Seňa		X.A.	C8	14
Stukalov A. N.			vojak	1923	Košice		X.A.	?	?
Sukenov K.			npor.	?	Prešov		X.A.	E12	5
Svincov Michail Alexandrovič	vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	13
Šapalov Grigorij Saur.		vojak	1915	Uh. Rasalavice	X.A.	C4	2
Ščatkin H. B.			vojak	?	Rychvald	X.A.	J3	17
Ščepetkov P. A.			vojak	1909	Prešov		X.A.	K7-5	11
Ščerbina Pavel Mikiforovič	vojak	?	Jasov		X.A.	D3	3
Šelev Vasilij Nikipil.		ppor.	?	Kružľov		X.A.	F10	1
Šenkin 	partiz	 		por.		?	?		X.A.	F9	7
Šenkov Konstan.			por.		?	Kružľov		X.A.	F10	4
Šerbanov G. F.			vojak	1925	?		X.A.		
Šestak				vojak	1912	Torysa		X.A.	C4	15
Šlemba V.			vojak	1914	Bardejov	X.A.	K4-3	2
Šofor Nikolaj Ivan		vojak	1912	Ľutina		X.A.	A3	10
Štepanenko Evž.			vojak	?	Kežmarok	X.A.	H8	3
Štepankov Nikolaj		npor.	?	Poprad		X.A.	F9	3
Štrus Vasilij Ivanov		vojak	?	Nižná Kamenica	X.A.	E3	2
Šumnin N. K.			vojak	?	Mokrance	X.A.	J7	9
Švarov Nikolaj Laušev		vojak	?	Jasov		X.A.	B15	13
Švec Anton Ivanov		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B11	22
Tabarčenko			vojak	?	Jasov		X.A.	D3	5
Tafijčuk J.V.			vojak	1923	Torysa		X.A.	J2	3
Temkov Medsluži			ppor.	?	Belža		X.A.	E7	3
Tepličnij Elor Konovič		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	11
Terechov V. S.			kapitán	1913	Sp. Nová Ves	X.A.	F11	1
Terenkij Sjem. Anikin		vojak	1917	Janík		X.A.	A5	2
Tertingov Grigorij K.		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	14
Tchir D. N.			vojak	?	Bardejov	X.A.	K4-3	7
Tikhonov Nark Akhanečevni	kapitán	?	Plešivec	X.A.	E6	4
Timčik				vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	18
Titarenko M. A.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	18
Titarov				vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	19
Tkačev P.H.			vojak	?	Plešivec	X.A.	D3-7I	1
Tmov N.I.			vojak	?	Rešica		X.A.	D8-6II	3
Tobjak Elmur			seržant	1921	Matejovce	X.A.		
Toičuk A. S.			vojak	1904	Poprad		X.A.	J13	3
Tomak T.G.			vojak	?	Torysa		X.A.	C4	22
Tomakov Matvej			vojak	1905	Torysa		X.A.	J2	5
Tomčuk F. A.			vojak	?	Kapušany	X.A.	K2	19
Tomkovid V. V.			vojak	1901	Košice		X.A.	H1	13
Toporkov Ivan			vojak	1920	Mokrance	X.A.	J7	5
Topstin Michal			vojak	1925	Sabinov		X.A.	E1	12
Trihuba Nikolaj			vojak	1924	Jasov		X.A.	D3-7I	19
Tropin Nikita			vojak	?	Košice		X.A.	H1	16
Tupčij 				vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	D2	24
Tuvkan I. V.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	12
Univina A.P.			C.T.	?	Plešivec	X.A.	E6	1
Urinka Mikolaj Prokopovič	vojak	1923	Jasov		X.A.	D3	13
Usačov V. G.			vojak	?	Torysa		X.A.	J2	15
Ustinov V. J.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	17
Vačenko Štefan			vojak	1916	Kalša		X.A.	C20	10
Vagažinir Peter Ivanovič	npor.	?	Plešivec	X.A.	E7	9
Vakčogik I.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	25
Valko M. M.			vojak	1919	Kežmarok	X.A.	H8	7
Valter Z. S.			vojak	?	Prešov		X.A.	K4-3	12
Vanček Ivan			vojak	?	Sabinov		X.A.	D1	13
Varenik Hechorij Ofinovič	vojak	?	Nižná Kamenica	X.A.	E3	7
Vasiljovič			vojak	1919	Sabinov		X.A.	D1	6
Vasilov Konstantin Nikolajevič	vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	C7	28
Vavčík J. G.			vojak	?	Buzica		X.A.	H12	19
Vazanskij			major	1925	Kluknava	X.A.	F8	1
Velčni V.N.			vojak	?	Sabinov		X.A.	E1	6
Velganok M.P.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	5
Veložicki I. I.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	21
Verba F.F.			vojak	?	Poprad		X.A.	A7	9
Verojenko Anton			vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	C7	27
Vežgevski M. T.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C2	16
Vičižko A.K.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	15
Viehovský			vojak	1918	Barca		X.A.	J4	13
Vilesov 			poručík	?	Nižná Kamenica	X.A.	F12	4
Vilibalak			vojak	?	Rožňava		X.A.	C10	14
Vinčik Grigorij Štefan		vojak	1926	Sabinov		X.A.	E1	14
Vinocký Danko Grigorij		vojak	?	Moldava n/B.	X.A.	B4	6
Virozub Ivan Vasilievič		ppor.	?	Bardejov	X.A.	F11	4
Viščák Fedor Prokop		vojak	?	Torysa		X.A.	C4	16
Vizujuk Kodrát Sorkovič		vojak	1904	Remeniny	X.A.	G12-7II	7
Vlasenko			kapitán	1899	Prešov		X.A.	E12	2
Vočuckij V. M.			vojak	1913	Bardejov	X.A.	K4-3	1
Voda M. T.			vojak	1920	Prešov		X.A.	K7-5	6
Vojkin Vasil Filipov		vojak	1913	Janík		X.A.	G7-2I	12
Vojtakov Nikita Michajlovič	vojak	?	Košice		X.A.	H1	17
Volkov Nikolaj			vojak	1924	Klembarok	X.A.	K2	3
Vološin P. N.			vojak	?	Rychvald	X.A.	J3	16
Vonkov Pavlovič Konstantin	vojak	1899	Kalša		X.A.	D16	16
Vorobjev B. M.			vojak	1899			X.A.	?	?
Vorodenko Ivan			poručík	1916	Rožňava		X.A.	E6	9
Wartinovský Ivan		vojak	?	Kapušany	X.A.	K2	18
Zabgordnyi V.			vojak	1912	Klembarok	X.A.	K2	2
Zabudko J. A.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	B7	4
Začepa Alex.			vojak	?	Bardejov	X.A.	K2-3	14
Zagrebalnoj G. F.		vojak	?	Prešov		X.A.	K4-3	15
Zahorodni A. A.			vojak	?	Plešivec	X.A.	B17	8
Zachmatodij			vojak	?	Bardejov	X.A.	K4-3	8
Zalinski			vojak	?	Poprad		X.A.	J13	5
Zarhorodni V.T.			vojak	?	Rožňava		X.A.	C13	19
Zevrovec V. A.			vojak	1927	Janík		X.A.	G7-2I	15
Zinoviev I. N.			vojak	?	Sp. Nová Ves	X.A.	H13	6
Zlatkij Vasil			npor.	?	Kluknava	X.A.	F8	5
Zlatov Alex. V.			star.	?	Sabinov		X.A.	D1	10
Zliloščuk T. M.			vojak	?	Poprad		X.A.	J13	2
Žatkov K.A.			kapitán	?	Seňa		X.A.	E11	2
Žehudora Nikol. Konstant.	vojak	?	Poprad		X.A.	J13	9
Žukovskij M.T.			vojak	1910	Poprad		X.A.	A7	7
Žurin V.E.			poručík	?	Poprad		X.A.	E11	7