nadporučík
GRABOVECKI Peter Ž.
Verejný cintorín - XA - E7-4
Foto: P. Knúrovsky