Menoslov vojakov ČA  
  Verejný cintorín v Košiciach  
  © Pavol Knúrovský - 2002